A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.
A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint Az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján pályázatot hirdet
„vezető” MŰVÉSZETI VEZETŐ (Dunaújváros Bartók Táncszínház tagozatvezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony és a vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre, 2013.03.01-2016.02.28-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A művészeti igazgató irányítása alatt a színház tánctagozata (Dunaújvárosi Bartók
Táncszínház) alkotói tevékenységének tervezése, irányítása, különösen a tagozat önálló
bemutatóinak menedzselése. A művészeti arculat kialakításában való aktív részvétel, a
táncművészek szakmai fejlődésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) alapilletmény és vezetői pótlék a közalkalmazottak
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXIII. törvényben, illetve a
végrehajtására kiadott művészeti,közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• színházművészet vagy táncművészet képzési ágon szerzett mesterszintű végzettség
• büntetlen előélet,
• legalább öt éves szakmai gyakorlat
• felhasználói szintű számítógép ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői tapasztalat,
• kiemelkedő szakmai tevékenység végzése,
• egy világnyelv ismerete,
• menedzser szemlélet, gazdasági ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai önéletrajza,
• a szakképzettséget igazoló okirat másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a művészeti tevékenységre vonatkozó szakmai program,
• nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja: 2013. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros,
Bartók tér 1.) címre megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Tánctagozat művészeti
vezető”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 19.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás dr. Borsós Beáta igazgató ad a 25/411-208
telefonszámom, továbbá a tagozat működési feltételeiről kérésre, e-mailen, külön írásos dokumentációt küld.