A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

A Fővárosi Közgyűlés Kultu ális Bizottsága a 2004/2005. évadra meghirdeti a
Fővárosi Közművelődési és Tudományos Alap
pályázatát.


PÁLYÁZHATNAK:
Közművelődési és tudományos intézmények, alkotóközösségek, civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek.
A pályázat kedvező elbírálásának alapfeltétele, hogy a pályázat tárgyát képező elképzelés rendezett pénzügyi háttérrel és saját fedezettel is rendelkezzen, továbbá Budapesten valósuljon meg.
A döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban részt vevő személyek nem pályázhatnak.

PÁLYÁZNI LEHET:
- Budapest kulturális életének egészét gazdagító, hagyományápoló vagy új hagyományt teremtő rendezvényekkel, amelyek a budapestiek minél szélesebb köréhez szólnak, vagy éppen elszigeteltebb csoportokat vonnak be a kulturális életbe;
- az Európai Unióról szóló programok, ismertető-tájékoztató előadások szervezésével Budapesten;
- a budapesti gyermekeknek szóló programkínálatot gazdagító események megrendezésére;
- a várossal, a város történetével, művelődéstörténetével, kulturális állapotával összefüggő kutatások, kiadványok elkészítésére;
- tudományos ismeretterjesztő programok létrehozására (előadás, szabadegyetem, tanfolyam, stb.).

NEM NYÚJTHATÓ BE PÁLYÁZAT:
- filmgyártásra és -forgalmazásra, televíziós és rádióműsorokra;
- könyvkiadásra Budapesthez nem szorosan kötődő témákban;
- utazásra, külföldi kiállításra, előadásra vagy tanulmányútra;
- ösztöndíjra, szociális támogatásra;
- intézményi működési költségekre.

A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA:
Pályázni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V. Károly krt. 28.) beszerezhető, illetve a Városházi Lapok www.budapest.hu internetcímén letölthető űrlap kitöltésével lehet. A pályázati űrlapot és a hozzá tartozó max. 3 gépelt oldal szöveges indokolást, valamint a részletes költségvetést 1 példányban a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályára (cím: 1364 Budapest 4, Pf. 1.) kell benyújtani, kizárólag postai úton.
A postára adás határideje: 2004. április 30.
A hiányosan kitöltött pályázatok nem érvényesek.
A pályázónak jeleznie kell, hogy az adott programmal a Fővárosi Önkormányzat egyéb kulturális alapjaihoz pályázott-e. Egyúttal nyilatkoznia kell az elmúlt évben kapott támogatásokról és elszámolásukról. Amennyiben a pályázó a korábbi, lejárt határidejű támogatási összeggel nem számolt el, új, nyertes pályázata összegének utalására nem kerülhet sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program leírását, a megvalósításban részt vevő közreműködők nevét, a tervezett helyszínt, a várt nézőszámot, a helyszín befogadó nyilatkozatát, valamint a program részletes költségvetését. A Bizottság által megítélhető legkisebb támogatás összege 100 eFt.
A pályázatokról a Közművelődési és Tudományos Szakértői Testület javaslatainak figyelembevételével, az oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága dönt 2004. június 30-ig, az eredményről minden pályázó értesítést kap. Az értesítést követő 30 napon belül a csak megtekintésre beadott mellékleteket kérjük elvinni, mivel tárolásukról gondoskodni nem áll módunkban. A támogatottal a Kulturális Bizottság szerződést köt, az átutalás feltétele az aláírt szerződés visszaküldése. Az eredményes pályázók propaganda-anyagaiban, valamint megjelenő kiadványaiban a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságát mint támogatót fel kell tüntetni.
A 2004. évi elnyert támogatási összegek felhasználásáról 2005. március 31-ig kell elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a számlamásolatokat, az összesítőt és egy rövid szakmai beszámolót. Az Alap segítségével megvalósult rendezvények, produkciók kiadványaiból az elszámolással egy időben egy példányt be kell nyújtani a Kulturális Ügyosztályra.
A Közművelődési és Tudományos Alap eredményes pályázóinak neve, a megvalósítani kívánt cél, valamint az elnyert támogatási összeg nyilvánosságra kerül. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztálya. Tel: 327-1113.
Budapest, 2004. március
Körmendy Ferenc
Elnök