A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

A Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága a 2004/2005. évadra meghirdeti a
Fővárosi Színházi Alap
pályázatát.


PÁLYÁZHATNAK:
Struktúrán kívüli színházak, színházi csoportok, továbbá magánszemélyek egyedi produkciókkal és konkrét évadtervekkel, valamint költségvetési intézményként, továbbá kht-ként működő kőszínházak kizárólag az a.) pontban megjelölt célokra.
A pályázat kedvező elbírálásának alapfeltétele, hogy a pályázat tárgyát képező elképzelés művészeti és repertoár-értéke kiemelkedő legyen, rendezett pénzügyi háttérrel és saját fedezettel is rendelkezzen, továbbá Budapesten valósuljon meg.
A döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban részt vevő személyek nem pályázhatnak.

PÁLYÁZNI LEHET:
a.) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára élvezhető, igényes kortárs és klasszikus darabok bemutatására, illetve stúdiószínpadi műhelymunkára;
b.) játszóhellyel rendelkező struktúrán kívüli művészeti műhelyek, illetve befogadóhelyek szakmai programjainak megvalósítására, évadtervére;
c.) befogadó-nyilatkozattal rendelkező művészeti együttesek munkájának produkciós támogatására (új bemutatóra és továbbjátszásra);
d.) a szakmai sajtó legjelentősebb kiadványainak megjelentetésére, előadások, szakmai rendezvények dokumentálására.

NEM NYÚJTHATÓ BE PÁLYÁZAT:
- utazásra, külföldi tanulmányútra, külföldi vendégjátékra;
- ösztöndíjra, szociális támogatásra;
- intézményi működési költségekre;
- amatőr együttesek (színjátszókörök) tevékenységére.

A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA:
Pályázni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V. Károly krt. 28.) beszerezhető, illetve a Városházi Lapok www.budapest.hu internetcímén letölthető űrlap kitöltésével lehet. A pályázati űrlapot és a hozzá tartozó max. 3 gépelt oldal szöveges indokolást, valamint a részletes költségvetést 1 példányban a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályára (cím: 1364 Budapest 4, Pf. 1.) kell benyújtani, kizárólag postai úton.
A postára adás határideje: 2004. április 30.
A hiányosan kitöltött pályázatok nem érvényesek.
A pályázónak jeleznie kell, hogy az adott programmal a Fővárosi Önkormányzat egyéb kulturális alapjaihoz pályázott-e. Egyúttal nyilatkoznia kell az elmúlt évben kapott támogatásokról és elszámolásukról. Amennyiben a pályázó a korábbi, lejárt határidejű támogatási összeggel nem számolt el, új, nyertes pályázata összegének utalására nem kerülhet sor.
A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program leírását, a megvalósításban részt vevő közreműködők nevét, a tervezett helyszínt, a várt nézőszámot, a helyszín befogadó nyilatkozatát, valamint a program részletes költségvetését. A Bizottság által megítélhető legkisebb támogatás összege 100 eFt.
A pályázatokról a Színházi Szakértői Testület véleményének figyelembevételével, az oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága dönt 2004. június 30-ig, az eredményről minden pályázó értesítést kap. Az értesítést követő 30 napon belül a csak megtekintésre beadott mellékleteket kérjük elvinni, mivel tárolásukról gondoskodni nem áll módunkban. A támogatottal a Kulturális Bizottság szerződést köt, az átutalás feltétele az aláírt szerződés visszaküldése. Az eredményes pályázók propaganda-anyagaiban, valamint megjelenő kiadványaiban a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságát mint támogatót fel kell tüntetni.
A 2004. évi elnyert támogatási összegek felhasználásáról legkésőbb 2005. április 30-ig kell elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a számlamásolatokat, az összesítőt és egy rövid szakmai beszámolót. Az Alap segítségével megvalósult rendezvények, produkciók propaganda-anyagából, műsorfüzetéből (amennyiben készül, videofelvételéből) az elszámolással egy időben egy példányt be kell nyújtani a Kulturális Ügyosztályra.
A Színházi Alap eredményes pályázóinak nevét, a megvalósítani kívánt célt, valamint az elnyert támogatási összeget közzétesszük. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztálya. Tel: 327-12-91.
Budapest, 2004. március
Körmendy Ferenc
elnök