A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

pályázati felhívás - Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság szám: EAC/39/04

(2004/C 174/21)


1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS
A "Kultúra 2000" program hozzájárul az európai nemzetek
közös kulturális térségének előmozdításához. A Közösség
minden évben támogatja a társulások vagy hálózati alakulatok
által kivitelezett éves és többéves projekteket. Az éves projektekben
legalább három, illetve a többéves projektekben legalább
öt, a "Kultúra 2000" programban résztvevő tagállam kulturális
szervezőinek kell közreműködnie.
A "Kultúra 2000" program 1. tevékenységi köre (éves
projektek) a zene- és színművek bemutatása, a kulturális
örökség, a plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a
könyvek, valamint a fordítás területén biztosít támogatást.
A "Kultúra 2000" program 2. tevékenységi köre (többéves
projektek) a zene- és színművek bemutatása, a kulturális
örökség, a plasztikus és vizuális művészetek, az irodalom és a
könyvek területén biztosít támogatást.


2. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK
A támogatásra jogosult pályázók a jogi személyiséggel
rendelkező köz- és magánszervezetek, akiknek fő tevékenységi
köre a kulturális szférához kapcsolódik.
Ezeknek a szervezeteknek a programban részt vevő alábbi országokban
kell székhellyel rendelkezniük:
 -az EU 25 tagállama 2004. május 1-jétől kezdve,
 -a három EGT/EFTA ország (Izland, Liechtenstein és
Norvégia),
 -a csatlakozni kívánó országok, amelyeknél a részvételhez
szükséges előkészületek megvalósultak.


3. KÖLTSÉGVETÉS ÉS A PROJEKT IDŐTARTAMA
E pályázati felhívás alatt támogatott projektek teljes költségvetése
körülbelül 28 millió euró (1. és 2. tevékenységi kör).
Az éves projektekre igényelhető támogatás 50 000 és 150 000
euró között van, és nem lépheti túl a projekt teljes támogatható
költségvetését.
Fordítási projektekre a közösségi támogatás fedezi a fordító(k)
díjazását a pályázatba foglalt összes könyvre (minimum 4,
maximum 10 támogatható könyv) feltéve, hogy ezek nem
haladják meg az 50 000 eurós összeget vagy a teljes kiadási
költség 60 %-át.
A többéves projektekre igényelt támogatásnak 50 000 euró
felett kell lennie, de nem haladhatja meg az évi 300 000 eurós
szintet, valamint a teljes támogatható költségvetés 60 %-át.
A projekteknek 2005. november 15. előtt el kell kezdődniük.
Az éves projektek időtartama 12 hónapnál nem tervezhető
hosszabbra. A többéves projektek időtartama minimum 24
hónap, de 36 hónapnál nem tervezhető hosszabbra.
Rendkívüli körülmények között és a kedvezményezett által
kellően indokolt esetben egy módosítási eljárással a kiválasztott
projektek időtartamának 6 hónapos meghosszabbítására
lehetőség van.


4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A közösségi finanszírozásra irányuló pályázatok benyújtási
határideje az alábbiak szerint alakul:
 -Éves és fordítási projektekre: 2004. október 15.
 -Többéves projektekre: 2004. október 29.


5. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ
A részletes leírás és a jelentkezési formulák a Bizottság internetes
oldalán érhetők el:
http://europa.eu.int/comm/culture/ac/index_en.html
A támogatást igénylő pályázatokat a részletes leírásban rögzített
feltételek tiszteletbentartásával és a részletes leírásban rendelkezésre
álló formában kell benyújtani.
2004.7.6. C 174/21 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU

Részletes információkat a Kultúrpont Irodától is lehet kérni!