A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Táncművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot
hirdet független, hivatásos alternatív táncművészek, tánccsoportok részére
2004. szeptember 1. és 2005. augusztus 31. között megvalósuló programok
támogatására. Pályázni lehet egyebek között
- workshopok rendezésére
- független alkotók meglévô produkcióinak bel- és külföldi forgalmazására.
Beadási határidô: 2004. szeptember 27.

Bôvebb információ:
NKA Igazgatósága; 1388 Budapest, Pf. 82.
www.nka.hu
Tel.: 351-5461/141