A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

A Magyar Állami Operaház művészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény intendáns-főigazgatója pályázatot hirdet- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. 23. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20) Korm. Rendelet alapján balettigazgatói állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet


Előnyben részesül az aki művészeti intézményben szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik , valamint egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.

A balettigazgató feladata:
- A Magyar Állami Operaház legjobb művészi hagyományainak megőrzése, ápolása, továbbfejlesztése,
- az egyetemes balettművészet alkotásainak a nemzeti intézmény rangjához méltó színvonalú bemutatása, repertoáron tartása,
- a műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködés kialakítása és fenntartása a balettművészet jelentős külföldi intézményeivel.

A pályázóval szembeni követelmények:
a Magyar Állami operaház alapfeladatait elsősorban az intézmény saját társulatával: közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott művészekkel, valamint meghatározó mértékben az intézménnyel állandó szerződésben álló koreográfusokkal, magántáncosokkal látja el. Az előadások színvonalának emelése érdekében ugyanakkor rendszeresen vagy alkalmanként sikeres magyar és külföldi előadóművészek közreműködését is igénybe veszi.

A pályázatnak részletesen kell szólnia:
- a pályázó megbízásának időtartamára szóló műsorpolitikájáról. Az elvárás olyan, a repertoár rendszeren belüli műsorszerkezet kialakítása, továbbá a balettirodalom azon műveinek a színre vitele, melyek jellegzetessé teszik a magyar balettjátszást.
- A pályázónak a Magyar Állami Operaház balett-társulatának vezetői munkaköreire, művészállományára (koreográfusok, magántáncosok, tánckar) vonatkozó foglalkoztatáspolitikai elképzeléseiről.
- A pályázó hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatairól, melyek közép- és hosszú távon lehetővé teszik és biztosítják a Magyar Állami Operaház balett-társulatának a nemzetközi balettéletben jegyzett és keresett produkciók létrehozását és értékesítését.
- A hagyományos és modern balettjátszás egyensúlyára vonatkozó elképzeléseiről, hogy az intézmény mind a hazai, mind a nemzetközi érdeklődésnek és kihívásoknak megfelelhessen.
- A pályázónak rangos külföldi vendégművészek, együttesek budapesti szerepeltetésére vonatkozó elképzeléseiről .

A pályázathoz csatolni kell:
-a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
-a pályázó iskolai végzettéségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát,
- a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A balettigazgató megbízása 2005. augusztus 1-jétől , 5 évre szól.

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot- zárt borítékban, kizárólag postai úton- a Magyar Állami Operaház Humánpolitikai Osztályának címezve: 1061 Budapest, Hajós u. 11., egy példányban kell benyújtani, a felhívásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétől számított 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
-szakmai kérdésekben: ügyvezető igazgatónál (Fülöp Attila), telefon: 312-46-42
- általános kérdésekben: a humánpolitikai osztályvezetőnél (Takács Anita), telefon: 311-95-78

Szinetár Miklós sk.
A Magyar Állami Operaház
Intendáns- főigazgatója